5 - Звездна почивка в Бодрум - 27.09-05.10.2024г.
9 дни
Мистична Странджа - 18 Октомври – 20 Октомври 2024
3 дни
Купон по Сръбски - 26 Октомври - 27 Октомври 2024г
2 дни
Източни Родопи - 14 Септември - 15 Септември 2024г
2 дни
Видимско пръскало - 08.09.2024г.
1 дни

Преводи и Легализации

Легализации

Документ

 

Услуга

 

 

Бавна

Бърза

Свидетелство за съдимост

46 лв

58 лв

Медицинско свидетелство за работа

56 лв

68 лв

Имунизационен паспорт

49 лв

62 лв

Други документи, издавани от здравни заведения, епикризи, справки, удостоверения и др. (от 1 страница)

50 лв

62 лв

Удостоверения за раждане и граждански брак

45 лв

58 лв

Документи по гражданско състояние- семейно положение, идентичност на имената, родствени връзки, смъртни актове, адресни регистрации и др.

45 лв

58 лв

Дипломи за средно образование

55 лв

74 лв

Дипломи за висше образование  + Приложение

85 лв

102 лв

Академични справки

48 лв

61 лв

Уверения, служебни бележки, КАТ (от 1 стр.)

47 лв

62 лв

Свидетелство за основно образование

47 лв

62 лв

Удостоверение за преместване на ученик, отпускно свидетелство

46 лв

58 лв

Бележки за заплати и осигуровки и други служебни бележки ( от 1 стр.)

49 лв

59 лв

Банкови референции

47 лв

59 лв

Пълномощни ( от 1 стр.)

47 лв

60 лв

Квалификационни дипломи

47 лв

58 лв

Бавна услуга – от 4 до 9 работни дни в зависимост от документа

Бърза услуга – от 2 до 6 работни дни в зависимост от документа

 

Цените са за следните Държави:

Австрия, Азербейджан, Алжир, Армения, Виетнам, Грузия, Йемен. Кипър, КНДР, Кувейт, Либия, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска Федерация ( и за държави от бившето ОНД с изключение на Литва, Латвия и Естония), Сирия, Югославия, Македония, Босна, Херцеговина, Хърватска и Словения, Унгария, Франция, Чехия и Словакия

За всички останали Държави цената е + 15 лв на документ за обикновена услуга и +24 лв на документ за бърза услуга.

 

 Преводи

Език

 

Цена на страница

 

 

Обикновена услуга

Експресна услуга

английски, немски, френски, испански, италиянски

12 лв

14 лв

руски, сърбо-хърватски, словенски

12 лв

16 лв

арабски, албански, полски, чешки, турски, гръцки, португалски, румънски

18 лв

22 лв

иврит, нидерландски, китайски

22 лв

26 лв

Посочените в таблицата цени имат ориентировъчен характер и подлежат на уточняване в зависимост от сложността на текста, обема и крайните срокове за превод.